Grunderna - retorik

Ordet retorik kommer från Grekland och betyder läran om talekonsten

Det är en i antiken uppfunnen vetenskap om sättet att påverka med ord

En fundamental grundbult inom retoriken är att tal går ut på att argumentera och övertyga åhöraren. 

Det handlar i grunden om: 

  • hur fakta förs fram och presenteras 
  • personen som presenterar dem och 
  • vilka känslor presentationen väcker hos mottagarna.

Mer  checklistor och tips återfinner du i min e-bok!

Tillbaka till verktyg.