Förberedelser

Genom att förbereda dig noggrant kan du undanröja en del rädslor. Det krävs också grundlig planering för att kunna leverera en bra presentation. Det som gör en presentation bättre än en annan är den tid man lägger ner innan man går upp på scenen.

Följande utgångspunkter är viktiga att kartlägga:

  • Syfte och målgrupp (vad, varför. vem)
  • Innehåll och upplägg (hur, med hjälp av vad)
  • Praktiska uppgifter (när, var)

Mer  checklistor och tips återfinner du i min e-bok!

Tillbaka till verktyg.