Talets innehåll och struktur

Det finns ett mycket enkelt sätt att strukturera ditt innehåll som du kan använda dig av i de flesta typer av tal och presentationer.

Inledning

Berätta vad du ska tala om på ett intresseväckande sätt.

Framställning 

Lägg fram ditt budskap på ett logiskt och övertygande sätt.

Avslutning 

Sammanfatta vad du har talat om på ett minnesvärt sätt.

Mer  checklistor och tips återfinner du i min e-bok!

Tillbaka till verktyg.