Bra presentationsteknik

En bra presentation är ett tydligt framförande av ett budskap. Tydlighet åstadkoms genom att innehåll och form står i samklang. Kritiska framgångsfaktorer är: 

 • Framförandet
 • Användandet av bilder

Framförande

Du har 1-2 minuter på dig att få åhörarna att tycka att det är intressant att lyssna på dig. Det måste synas på dig och ditt kroppsspråk och höras på din röst att du tycker det är roligt. Ledstjärnor är entusiasm och engagemang. Du måste titta åhörarna i ögonen. Använd gärna tilltalsordet du för att stärka individorienteringen. Variera detta med vi för att markera likheten mellan åhörarna och dig själv. Undvik tilltalsordet ni. Glöm inte att andas. Bry dig om ditt ämne och var kortfattad. Hamra in syftet med talet i ditt huvud. Dåliga bilder är sämre än inga bilder alls. Sprid ljus.

PowerPoint bilder

Att använda tekniska hjälpmedel som PowerPoint (eller liknande verktyg) är ett fantastiskt hjälpmedel vid presentationer. Det finns dock några viktiga tumregler att tänka på. Om du tillämpar dessa blir din presentation mer framgångsrik.

 • Bilderna ska förstärka ditt budskap – inte vara budskapet.
 • Förmedla känslor
 • Använd hellre bilder än text
 • Visa få bilder
 • Håll föredraget kort
 • Räkna med att tala om varje bild i 2 minuter
 • Ha lite punkter på varje bild
 • Ha få ord till varje punkt
 • Använd stor teckenstorlek 

Mer  checklistor och tips återfinner du i min e-bok!

Tillbaka till verktyg.